Przejdź do treści głównej

Historia ngo.pl

2000/2001

Pierwsze uruchomienie witryny o adresie www.ngo.pl miało miejsce na przełomie 2000 i 2001 roku. W ramach programu Towarzystwo Wzajemnej Informacji (wspólnego przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor) powstała rozbudowana strona, gromadząca w formie bazy danych informacje o polskich i zagranicznych organizacjach pozarządowych.
 


Wkrótce na stronie – oprócz informacji dotyczących prawa, księgowości czy nowych technologii – zaczęły pojawiać się aktualności z III sektora. Stało się to dzięki temu, że Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych zdecydowało się przekazać Stowarzyszeniu Klon/Jawor program Fipress – pozarządowa agencja informacyjna. Początkowo informacje pochodziły głównie z przeglądu prasy, opracowywały je dwie osoby, wspomagane pracą wolontariuszy. Publikowano kilka informacji tygodniowo.

2002

Od 2002 roku powiększony zespół redakcji ngo.pl pracował nad nową koncepcją portalu. Efektem tych prac była zmiana systemu informatycznego i wyglądu, która nastąpiła 29 marca 2002 roku. Portal ngo.pl zmienił swoje oblicze, stając się interaktywnym narzędziem informacyjnym, umożliwiającym prowadzenie dyskusji (poprzez fora dyskusyjne), wypowiedzenie się w sondach oraz dodanie informacji bezpośrednio przez internet (za pomocą opcji "dodaj wiadomość lub ogłoszenie").

Rozbudowany został serwis wiadomosci.ngo.pl, a w wyniku współpracy z organizacjami pozarządowymi powstało około 30 serwisów tematycznych: poradnikowych (ksiegowosc.ngo.pl, prawo.ngo.pl, pomocspoleczna.ngo.pl, finanse.ngo.pl) lub poświęconych różnym zagadnieniom, istotnym dla III sektora (Unia Europejska, fundusze strukturalne, pożytek publiczny, wolontariat). Z portalem ngo.pl została połączona baza danych Stowarzyszenia Klon/Jawor – ogromny, zawierający wówczas blisko 80 tys. danych, zbiór informacji o organizacjach i instytucjach.
 


2003

W grudniu 2003 zaczęliśmy wydawać miesięcznik organizacji pozarządowych „gazeta.ngo.pl” – adresowany do tych, którzy nie korzystają z internetu. Zamieszczaliśmy w nim wybrane artykuły z portalu, zaproszenia i relacje z wydarzeń. Docieraliśmy do blisko 1500 odbiorców. Od 2009 r. "gazeta.ngo.pl" była dwumiesięcznikiem. Oprócz regularnych wydań "gazeta.ngo.pl" miała także swoje wydania specjalne, poświęcone np. funduszom europejskim czy współpracy z administracją. Gazeta wydawana była do końca 2011 roku.

2005

We wrześniu 2005 roku, w ramach IV OFIP-u hucznie obchodziliśmy 5-lecie portalu organizacji pozarządowych ngo.pl. Na obchodach spotkało się blisko 800 osób: pracowników i partnerów, czytelników oraz duże grono sympatyków. Impreza nie miała charakteru oficjalnej gali, a raczej towarzyskiego spotkania przyjaciół i była wspaniałą okazją do poznania się i wspólnej zabawy, a także podsumowania dotychczasowego imponującego dorobku portalu.

W 2005 roku powstał portal ekonomiaspoleczna.pl jako jeden z rezultatów projektu IW EQUAL "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", realizowanego przez partnerstwo 10 instytucji. W połowie 2008 roku administrowanie portalem zostało przekazane Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE).

2006

W grudniu 2006, według badania Megapanel (przeprowadzonego przez firmę Gemius) portal ngo.pl znalazł się na 12. miejscu wśród najpopularniejszych w Polsce niekomercyjnych serwisów internetowych.

2007

Pod koniec 2007 roku w portalu został otworzony sklep.ngo.pl, w którym można nabyć publikacje wydawane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor (np. broszury 3w*, poradniki ABC III Sektora).

2008

2008 rok to czas wytężonej pracy i wielkich zmian w portalu. Uruchomiliśmy nowe serwisy, a wśród nich:

  • poradnik.ngo.pl – prezentujący dotychczasowe zasoby serwisów prawo.ngo.pl, pozytek.ngo.pl, ksiegowosc.ngo.pl w nowej, bardziej przyjaznej użytkownikom formie interaktywnego poradnika

  • administracja.ngo.pl – serwis dedykowany urzędnikom współpracującym z organizacjami pozarządowymi (m.in. pełnomocnikom ds. współpracy z organizacjami)

  • warszawa.ngo.pl – poświęcony warszawskim organizacjom pozarządowym (we współpracy z UM Warszawa)

  • civicpedia.ngo.pl (obecnie fakty.ngo.pl) – dotyczący badań nad społeczeństwem obywatelskim (analizy, omówienia, informacje o publikacjach).

W tym roku nastąpiła kolejna zmiana wyglądu portalu oraz udostępnienie forum.ngo.pl.

2009

2009 r. wprowadzono funkcję tzw. "zalogowanego użytkownika" – co zwiększyło możliwości użytkowników w dodawaniu informacji do serwisu wiadomosci.ngo.pl i samodzielnego ich edytowania. Pojawił się także nowy serwis lokalny – wroclaw.ngo.pl, administrowany przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ośrodek sieci SPLOT) oraz serwis poświęcony działaczom pozarządowym – ludziesektora.ngo.pl.

2010

maju 2010 r. zespół portalu brał aktywny udział w tworzeniu serwisu powodz.ngo.pl – służącego wymianie informacji pomiędzy osobami i instytucjami poszkodowanymi w wyniku powodzi (trzy fale powodziowe w 2010 r.), a tymi, którzy zaoferowali im swoją pomoc. Był także narzędziem wspierającym i koordynującym działania organizacji pozarządowych na rzecz powodzian.

W 2010 roku uruchomiliśmy także nasz profil na Facebooku.

Rok 2010 był dla nas rokiem jubileuszowym – wspominaliśmy, podsumowywaliśmy i bawiliśmy się razem z naszymi użytkownikami.

2011

2011 roku aktywnie zaangażowaliśmy się w jedno z największych wydarzeń sektorowych – Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (transmitowaliśmy je na żywo w portalu). Odpowiadając na potrzeby użytkowników rozwijaliśmy serwisy: fundusze.ngo.pl i szkolenia.ngo.pl.

2012 i 2013

2012 i 2013 intensywnie rozwijaliśmy narzędzia poradnicze: animacje, filmy instruktażowe, infografiki, lekcje on-line. Rozpoczęliśmy prowadzenie cyklicznych debat na ważne sektorowe tematy. Zapraszaliśmy użytkowników do udziału w konkursach i sondach. Rozwinęliśmy serwis technologie.ngo.pl, którego administrowanie przejęła Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Wspólnie z wydawnictwem Polskapresse zachęcaliśmy Polaków do mądrego pomagania, publikując cykl artykułów poświęconych organizacjom pozarządowym na łamach największych dzienników regionalnych i ogólnopolskiego Polska the Times.

2014

roku 2014 uruchomiliśmy serwis moje.ngo.pl, ułatwiający użytkownikom zamieszczanie w portalu swoich treści. Pojawił się też nowy serwis miejski lublin.ngo.pl, administrowany przez Fundację Sempre a Frente. Przygotowywaliśmy nowe materiały poradnicze, a serwis poradnik.ngo.pl odnotował duży wzrost oglądalności. Objęliśmy patronatem 80 wydarzeń, ważnych w punktu widzenia sektora.
Od 2014 prowadzimy seminaria regionalne ngo.pl. Spotykamy się z organizacjami w różnych zakątkach Polski, rozmawiamy o portalu i prowadzimy warsztaty z zakresu promocji, komunikacji i budowania wizerunku.
Rok 2014 to rok OFIP-u – na czas Forum zorganizowaliśmy „mobilną redakcję portalu” i przenieśliśmy się do centrum OFIP-owych wydarzeń, skąd pracowaliśmy i rozmawialiśmy z uczestnikami. Ważnymi wydarzeniami, które miały odzwierciedlenie z portalu, było 10-lecie Unii Europejskiej i 25-lecie demokracji w Polsce.

2015

W 2015 roku obchodziliśmy 15-lecie. Zmieniliśmy radykalnie wygląd portalu, powstały nowe serwisy: opinie.ngo.pl i fakty.ngo.pl, całkowitą przemianę przeszły serwisy: poradnik.ngo.pl, fundusze.ngo.pl, ludziesektora.ngo.pl, kalendarz.ngo.pl, ogloszenia.ngo.pl, warszawa.ngo.pl oraz wszystkie serwisy regionalne.

Stajemy się czymś więcej niż tylko źródłem informacji – inicjujemy debaty na ważne tematy, dajemy przestrzeń do dyskusji. Dzielimy się ekspercką wiedzą, którą przedstawiamy w przystępny, przejrzysty sposób. Jesteśmy uczestnikami ważnych wydarzeń sektorowych. Stajemy się ważnym, pozarządowym głosem dla mediów. I wciąż się rozwijamy.

2016

To rok, w którym przede wszystkim intensywnie informowaliśmy i komentowaliśmy ważne sektorowe zmiany (w tym przepisów): utrwalił się wizerunek ngo.pl jako ważnego miejsca debat i dyskusji o sprawach NGO (12 przeprowadzonych debat, ponad 150 opinii i komentarzy - dostępne pod adresem opinie.ngo.pl), szybko i kompetentnie reagowaliśmy na wydarzenia, a nasz zespół bym wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla organizacji pozarządowych.

Opublikowaliśmy ponad 23 000 informacji o społecznych działaniach z całej Polski. Nasi dziennikarze i dziennikarki przygotowali 750 artykułów (to ponad 2 każdego dnia!), w których opisywali ważne zmiany, sprawy i doradzali użytkownikom. Webinaria poradnicze zyskały popularność wśród użytkowników i użytkowniczek, a filmy, instrukcje i nagrania poradnicze na kanale YT miały ponad 63 000 wyświetleń.

Rozpoczęliśmy prace nad technologiczną przebudową ngo.pl - nowym silnikiem portalu, które w kolejnym roku będą kontynuowane.