Przejdź do treści głównej

Partnerzy

Wspierają ngo.pl

Portal ngo.pl powstał i rozwija się dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

Od 2000 roku portal ngo.pl wspierany był także przez:

 

Obecnie realizowane projekty:

Towarzystwo Wzajemnej Informacji
 projekt realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Wspieranie Organizacji Pozarządowych”

logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa
logo Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, logo Miasta Stołecznego Warszawa

 

 

Wybrane zrealizowane projekty:

Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl
projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji
finansowanego z Funduszy EOG.
logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, logo Fundacji im. Stefana Batorego, logo Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

 

Internetowe Centrum Wsparcia

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                logo Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 

Standardy w organizacjach pozarządowych
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                logo Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„ngo.pl dla demokracji”
projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

logo Funduszu dla Organizacji Pozarządowych logo Fundacji Fundusz Współpracy logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

 

"Ngo.pl – profesjonalny system informacyjny dla organizacji pozarządowych i administracji"
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01
     

   

 

 

Serwis warszawskich organizacji pozarządowych powstał w ramach projektu
"warszawa.ngo.pl"
finansowanego przez Urząd m.st. Warszawy

 


Współpracują z portalem ngo.pl


Od roku 2000 współpracowały bądź współpracują z ngo.pl także:

 • Ośrodki Sieci SPLOT:
  • Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych  BORIS (Warszawa)
  • Centrum Inicjatyw Obywatelskich CIO (Słupsk)
  • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” (Łódź)
  • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP (Poznań)
  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rybnik)
  • Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP (Elbląg)
  • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych BIS (Kraków)
  • Fundacja na rzecz Collegium Polonicum (Zielona Góra)
  • Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Gdańsk)
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok (Toruń)
  • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych OCWIP (Opole)
  • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych OWOP (Białystok)
  • Pracownia Pozarządowa (Koszalin)
  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław)

oraz

 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Centrum Komunikacji Społecznej (UM st. Warszawa)
 • Centrum Wolontariatu
 • Departament Pożytku Publicznego (MPiPS)
 • Federacja Mazowia
 • Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna
 • Forum Darczyńców
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Fundacja dla Polski
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji
 • Fundacja im. Roberta Schumana
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Fundacja Szkoła Liderów
 • FundacjaTechSoup
 • Grupa Zagranica
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Lubelski Ośrodek Samopomocy
 • Merseyside Network for Europe (Liverpool)
 • Polska Akcja Humanitarna
 • Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
 • Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
 • Stowarzyszenie 61
 • Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki
 • Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 • Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
 • Związek Biur Porad Obywatelskich