Przejdź do treści głównej

Projekt NCRSO - w jakim kształcie przyjmie go rząd? [informacja prasowa]

autor(ka): Dorota Setniewska
2017-06-23, 11:51
archiwalne
23 czerwca 2017 r. poznaliśmy nową wersję projektu ustawy o Narodowym Centrum „Instytucie Wolności”. Jest to wersja, którą będzie rozpatrywać Rada Ministrów. W projekcie pojawiły się kolejne zmiany. Nie zostaną one skonsultowane z organizacjami pozarządowymi i Radą Działalności Pożytku, mimo że wydają się istotne. Portal ngo.pl wylicza, co to za zmiany.

Projekt z datą 22 czerwca 2017 r. opublikowany został na stronach Rządowego Centrum Legislacji 23 czerwca, na 4 dni przed posiedzeniem Rady Ministrów (zaplanowanym na 27 czerwca).

Projekt opublikowano wraz z nowym uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i projektami aktów wykonawczych (m.in. statutem Narodowego Centrum). W dokumentach tych nadal (podobnie jak w majowych wersjach) zapisane jest, że Centrum ruszy na początku września tego roku. Wygląda więc na to, że proces legislacyjny ustawy rząd planuje zamknąć w pierwszym wakacyjnym miesiącu – lipcu 2017 r. Do sierpniowych wakacji parlamentarnych zostały dwa posiedzenia Sejmu i dwa Senatu. Żeby ziściły się plany autorów przedłożenia, parlament musiałby zakończyć prace nad ustawą na dwóch zaplanowanych na lipiec posiedzeniach.

Projekt został kolejny raz przepracowany wewnątrz rządu. Pojawiają się w nim m.in. następujące zmiany:

1. Obszerna preambuła

Do ustawy dodano kilkuakapitową preambułę. Standardowo preambuły umieszczane są na wstępie aktów prawnych o dużym znaczeniu (najlepszym przykładem jest oczywiście Konstytucja). Prawnicy spierają się, jaki wpływ na interpretację danego aktu ma jego preambuła – czy można z preambuł wywodzić normy prawne. Uzasadnienie nie wyjaśnia znaczenia preambuły dla projektu ustawy o NCRSO. Zdziwienie może budzić tylko to, że w ogóle pojawia się ona w akcie prawnym, który przedstawiany jest przez autorów jako ustawa kompetencyjna czyli techniczna, mniej znacząca.

2. Rozbudowana nazwa

Do pierwotnej nazwy „Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego” dodano określenie „Instytut Wolności”. Pojęcie „wolności” pojawia się też w preambule.

„Nazwa ma podkreślać, co opisuje także preambuła do ustawy, iż tworzona agencja wykonawcza ma wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli na rzecz różnorakich ważnych społecznie celów, co ma nawiązywać do wielowiekowego dziedzictwa polskiej wspólnoty wolnych obywateli i jednocześnie wypełniać ideały wolności”. (fragment uzasadnienia)

3. Brak pełnomocnika

W projekcie ustawy nie ma już funkcji Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Zamiast niego powstaje nowa funkcja i ciało kolegialne – o czym poniżej.

4. Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Komitet ma organizować współpracę między ministerstwami. Składać się będzie więc z przedstawicieli poszczególnych ministerstw oraz przewodniczącego komitetu, wiceprzewodniczącego i dyrektora NCRSO. W komitecie nie przewidziano stałego miejsca dla przedstawicieli III sektora, czy kogokolwiek spoza rządu. „Do zadań Komitetu będzie należało przede wszystkim: koordynowanie i monitorowanie współpracy administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego; przygotowywanie programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i monitorowanie ich wdrażania, oraz opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Komitet będzie też odpowiedzialny za przygotowanie Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, będącego jednym z programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, które będą tworzone przez Komitet w kolejnych latach funkcjonowania ustawy, Komitetu i Narodowego Centrum”. (fragmenty z uzasadnienia)

5. Przewodniczący Komitetu wicepremierem

Na czele komitetu stać będzie jego przewodniczący. W uzasadnieniu do ustawy znajdziemy wyjaśnienie, że przewodniczący będzie „członkiem Rady Ministrów, wiceprezesem Rady Ministrów”. Natomiast jeśli chodzi o jego zastępcę, to sam projekt określa, że wiceprzewodniczący jest sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczący będzie miał kompetencje polegające m.in. na nadawaniu statutu Narodowego Centrum, zatwierdzaniu planów finansowych NCRSO czy powoływaniu i odwoływaniu jego dyrektora (czyli podobne do tych, które w poprzedniej wersji projektu miał Pełnomocnik).

Więcej aktualności: wiadomosci.ngo.pl

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • pożytek publiczny
  • prawo
  • współpraca z administracją
Kontakt dla mediów

Dorota Setniewska

dorota.setniewska@klon.org.pl
wspolpraca@portal.ngo.pl

tel.   0 22 828 91 28
faks 0 22 828 91 29

Stowarzyszenie Klon/Jawor
ul. Szpitalna 5/5, III p.
00-031 Warszawa