Przejdź do treści głównej

Mailingi do organizacji/urzędów, sprzedaż adresów – oferta i cennik

Mailingi do organizacji, urzędów

Chcesz dotrzeć do pozarządowych odbiorców? Masz do przekazania ważne informacje dotyczące działalności stowarzyszeń i fundacji, skierowane też do urzędów? Zwiększ szansę na dotarcie ze swoją informacją do konkretnych grup organizacji pozarządowych / urzędów, skorzystaj z usługi dedykowanego mailingu.

Uwaga: Wykonujemy mailingi, oferta nie dotyczy sprzedaży bazy mailowej fundacji i stowarzyszeń. Wykonujemy mailingi tylko z wyselekcjonowaną treścią, która dotyczy organizacji pozarządowych, jest pożyteczna dla ich działalności, jest kierowana bezpośrednio do nich.

Uwaga: Nie wykonujemy mailingów do wszystkich organizacji pozarządowych istniejących w Polsce, tylko do ich wybranych grup (dysponujemy bazą ok. 30 tys. adresów mailowych organizacji pozarządowych).

cennik dedykowanych mailingów

liczba maili cena netto za jeden mail (+23% VAT)
do 2500 maili 0,80 zł
2501-10000 maili (za każdy mail od 2501 do 10000 opłata 0,60 zł) 0,60 zł
10001-20000 maili (za każdy mail od 10001 do 20000 opłata 0,50 zł) 0,50 zł
20001-30000 maili (za każdy mail od 20001 do 40000 opłata 0,40 zł) 0,40 zł

PRZYKŁAD: Wysyłka maili na 2600 adresów to koszt: (2500 adresów *0,8 zł) + (100 adresów *0,6 zł) = 2060 zł (+23% VAT).

Sprzedaż danych adresowych urzędów, organizacji

Potrzebujesz bazy adresowej urzędów administracji centralnej i samorządowej? Skorzystaj z bazy udostępnianej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Zawiera dane adresowe administracji centralnej i samorządowej – są w niej: urzędy miast i gmin (2479 rekordów), starostwa powiatowe (314 rekordów), urzędy pracy (487 rekordów), urzędy wojewódzkie i marszałkowskie (32 rekordy), kuratoria oświaty (62 rekordy).

Sprzedawane są dane w formie pliku do wielokrotnego wykorzystania.

Uwaga: Możliwa jest też sprzedaż danych adresowych organizacji pozarządowych wyselekcjonowanych według różnych kryteriów, np.branża (np. sport, kultura – pełna lista branż /działań dostępna na stronie bazy.ngo.pl), region (gmina, powiat, województwo), forma prawna (np. fundacje, stowarzyszenia) itd.

cennik sprzedaży danych w formie pliku do wielokrotnego wykorzystania (zakres danych: nazwa, ulica, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo)

liczba adresów cena netto za jeden adres (+23% VAT)
do 2500 adresów 0,40 zł
2501-10000 adresów (za każdy mail od 2501 do 10000 opłata 0,30 zł) 0,30 zł
10001-20000 adresów (za każdy mail od 10001 do 20000 opłata 0,20 zł) 0,20 zł
20001-40000 adresów (za każdy mail od 20001 do 40000 opłata 0,10 zł) 0,10 zł

Uwaga: Nie sprzedajemy adresów wszystkich organizacji pozarządowych (jest ich ponad 150 tys.).

Skorzystaj w rabatu!

 • 10% rabatu dla organizacji pozarządowych
 • 10% rabatu dla firm, które w swojej ofercie usług, towarów mają zapisaną specjalną zniżkę dla organizacji pozarządowych

Jak można skorzystać z usług wykonania mailingu lub zakupu adresów

Pytanie w sprawie usług związanych ze sprzedażą danych adresowych oraz mailingów prosimy wysyłać na adres: . W pytaniu prosimy podać następujące informacje.

W przypadku mailingów:

 1. Kto jest zainteresowany mailingiem (nazwa firmy/organizacji).
 2. Czego dotyczy informacja, jaka miałaby znaleźć się w mailingu?
 3. Jaką ilością wysyłek jest zainteresowany zleceniodawca?
 4. Jaki jest oczekiwany termin wysyłek?
 5. Do jakiej grupy organizacji / urzędów mają zostać wysłane maile? Prosimy podać cechy, które mają dla Państwa znaczenie przy wyborze z bazy mailingowej, np.:
 • branża (pełna lista branż/działań dostępna na stronie bazy.ngo.pl)
 • region (gmina, powiat, województwo)
 • typ miejscowości (miasto, wieś)
 • typ gminy (wiejska, miejska, wiejsko-miejska)
 • data aktualizacji danych adresowych (np. zaktualizowane tylko w bieżącym roku)
 • forma prawna (fundacje, stowarzyszenia)

Uwaga: Nie wykonujemy mailingów do wszystkich organizacji pozarządowych istniejących w Polsce (jest ich 150 tys.), tylko do ich wybranych grup! Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania usługi wysyłki z powodów merytorycznych.

W przypadku zakupu adresów:

 1. Zakup bazy adresowej urzędów - prosimy podać, których z nich dotyczy zamówienie.
 2. Zakup bazy adresowej organizacji pozarządowych - prosimy określić cechy, które mają dla Państwa znaczenie przy wyborze adresów, np.:
 • branża (pełna lista branż /działań dostępna na stronie bazy.ngo.pl),
 • region (gmina, powiat, województwo),
 • typ miejscowości (miasto, wieś),
 • typ gminy (wiejska, miejska, wiejsko-miejska),
 • data aktualizacji danych adresowych (np. zaktualizowane w bazy.ngo.pl tylko w bieżącym roku),
 • forma prawna (np. fundacje, stowarzyszenia).

Jeśli to ma znaczenie prosimy podać oczekiwaną liczbę adresów, których oczekuje zleceniodawca.